10. Skalny w szwedzkim ogrodzie botanicznym- archiwa kategorii

10. Skalny w szwedzkim ogrodzie botanicznym

3 gru 2009. Kategorie: 10. Skalny w szwedzkim ogrodzie botanicznym, I. A oto ostatnie wpisy, najnowsze, VIII. Poza krajem | Komentarze (1) »

Jak bardzo się opłaca zastanowienie nad obsadzeniem własnej powierzchni, uzmysłowił mi ogród skalny, zwany też górskim,   w Ogrodzie Botanicznym w Goeteborgu.

Ogród Botaniczny w Goeteborgu ma  charakter publiczny, a także jest  terenem badań i doświadczeń dla miejscowego uniwersytetu. To  największy i najbogatszy w Szwecji ogród botaniczny,  który został  założony w  1910 i otwarty w 1923 roku,  bodaj w 300-rocznicę powstania miasta. Uprawianych jest tu ponad 19 000 gatunków roślin. Całkowita powierzchnia  wynosi 175 hektarów, z czego większość zajmuje bogate  arboretum. Ogród właściwy to około  40 hektarów.  Ogród zachwyca swoimi odrębnymi zakątkami, bowiem leży w obrębie czterech rozległych dolin, wzniesień, niewielkich  strumieni, jeziorek  i bagien, co stanowi o jego różnorodności topograficznej. Także zmienia się wysokość nad poziom morza od najniższego punktu  na wysokości 27 metrów n.p.m.  do  terenów leżącego na wysokości 120 m n.p.m.

W okresie powstawania i organizowania założeń ogrodowych  czyli w latach 1919- 1949 ogrodem zarządzał Carl Scottsberg – szwedzki botanik,  znany z podbojów i penetracji dzikich zakątków świata i to on ściągnął tu wiele rzadkich roślin.  Stąd adres ogrodu:  Carl Skottsbergsgata 22,  Goeteborg 12000 Szwecja  /Sweden/.

W ogrodzie znajdują się  szklarnie, z  piękną kolekcją około 1 500 gatunków i odmian storczyków oraz bogactwem  sukulentów i roślin tropikalnych,  palmiarnia,   kolekcja rododendronów w sprzyjającym im obniżeniu terenowym zwanym Doliną  Rododendronów, bardzo duże arboretum z kolekcjami drzew z całego świata i  rozległymi  trawiastymi terenami rekreacyjnymi,  kolekcje dalii, róż, ziół, roślin trujących czy karłowych iglaków, kolekcja bambusów,  wiosną niezwykle atrakcyjna Dolina Zawilców,  ale dla mnie  przede wszystkim ogród skalny  lub inaczej ogród górski z ponad 5 tysiącami taksonów, co lepiej oddaje jego nazwę z uwagi na prawdziwie górski charakter terenu z naturalnymi  skałami.

Na niezwykle zróżnicowanym terenie, z prawdziwymi skalnymi blokami, siklawami, strumieniami drążącymi skałki i przepływającymi przez stawy,   rośnie wiele gatunków bylin z  dalekiej północy, z fiordów, z tundry, z cienistych górskich lasów i rozświetlonych stoków. Widać, że ogród dynamicznie żyje i będzie się rozszerzał, po nowych terenach będących w trakcie zakładania czy nasadzeń. Jest to przykład doskonałego wyboru miejsca na ten specyficzny typ ogrodu, co z jednej strony gwarantuje doskonałe warunki dla tych specyficznych roślin, z drugiej   –   niepomiernie potania jego założenie i pielęgnację.

Dla tego pięknego  fragmentu ogrodu botanicznego  pojadę   tam ponownie.  Niestety, kilka lat dla fotografii cyfrowej to dużo i dlatego zdjęcia nie są za  piękne, ale w przyszłości pokażę ogród staranniej.