10. Powstaje zapora przeciwpowodziowa na Parsęcie w Osówku- archiwa kategorii

10. Zapora Połczyn Zdrój

17 paź 2011. Kategorie: 10. Powstaje zapora przeciwpowodziowa na Parsęcie w Osówku, I. A oto ostatnie wpisy, najnowsze, IX. Rzeki i rzeczki pomorskie | Komentarze (0) »

Kiedy w lipcu 1996 roku powódź zalała położoną w dolinie Wogry część miasta, w tym szpital oraz park zdrojowy – stała się jasna i ważna potrzeba zbudowania zbiornika zaporowego, który miałby zdolności retencyjne wystarczające dla ochrony dobytku mieszkańców Połczyna Zdroju. Podjęta decyzja realizowana była w latach 2000 – 2003, kiedy to zbiornik został wykończony, jako pierwszy na Pomorzu Zachodnim w czasach powojennych. Proszę popatrzeć na zdjęcia – wcale nie wygląda na akwen sztuczny, mając wokoło rośliny szuwarowe oraz łagodną i naturalną linię brzegową. A śliczna, wijąca się szosa to odcinek z prawej strony drogi tuż za Połczynem Zdrój w kierunku Czaplinka i Wałcza, wiodąca do Złocieńca a przedtem do Borkowa i taniego Schroniska Młodzieżowego o nazwie „Tadeuszówka”, tuż przed budynkiem Sanatorium w Borkowie.

Rzeka Wogra, w dolinie której posadowiony został Połczyn – ma długość niewielką tj, 14,5 km a wypływa z jez. Kłokowskiego. Tworzy zlewnię o pow. 66 km2 i wpada do rzeki Dębnicy- dopływu Parsęty. Samo położenie pośród wniesień, w niezbyt szerokiej dolinie powoduje zbieranie wody ze otaczających wysoczyzn oraz szybkie wzbieranie rzeczki, zwłaszcza po roztopach śniegu albo w czasie dużych opadów deszczu. Niewielka rzeka nie jest w stanie donieść tak szybko wody do Dębicy i wraz z silnym nurtem wody jej się rozlewa się w dolinie, skutkując w skrajnych warunkach powodzią. Przegrodzenie Wogry zaporą ziemną wraz z przepustem i wykorzystanie korzystnych ku temu warunków terenowych spowodowało zalanie zagłębienia i kontrolowany spływ wody ze zbiornika. Pojemność zbiornika wynosi 447 tys. m3, a wody rozlewają się na ponad 24 hektarach. Sfotografowałam jak zwykle tablice dodające szczegółów. A na trzech zdjęciach pokazuję z daleka i potem z bliska słynne Trzy Garby z gałązką winogronową, uwidocznione w herbie Połczyna Zdroju, na pamiątkę tamtejszych winnic.
Podsumowując znaczenie zbiornika zaporowego możemy zapamiętać jego ogromne znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej Połczyna Zdroju oraz retencję wody służącą w awaryjnych sytuacjach i dla celów gospodarczych. Jednak nie można nie docenić znaczenia akwenu jako terenu rekreacji, wędkowania oraz podniesienia walorów krajobrazowych dla kuracjuszy z Borkowa i Połczyna Zdroju oraz mieszkańców jego okolic. Na kilku zdjęciach pokazuję bystry strumień Wogry przed wpłynięciem do zbiornika a jego spokojny, leniwy nurt – z relacji angielskiej części połczyńskiego parku zdrojowego.