5. Wolontariusze i praktykanci w moim ogrodzie: A. Artur